Regulamin

REGULAMIN I ZASADY KORZYSTANIA Z DOMU WAKCYJNEGO

WILLA VINCI

 

WIFI (wifi KEY)

Login: orange Światłowód

Hasło (Password):Villavinci

Telefon do właściciela:+48 531 882 715


 

Regulamin określają warunki rezerwacji i najmu apartamentów, pokoi i domu wakacyjnego będących przedmiotem najmu przez Pokoje Gościnne Willa Vinci Ewa Lipska, ul. Rysia 14, 84-104 Rozewie , NIP 839 237 08 41 na rzecz Najemcy.

 1. Rezerwacja lub najem równoznaczna jest z zapoznaniem się oraz akceptacją postanowień Regulaminu.

 2. Dane Najemcy, wykorzystywane są jedynie do przeprowadzenia rezerwacji lub najmu oraz nie będą udostępniane osobom trzecim. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Wynajmującego jako administratora w celu wykonania Umowy. Najemca ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawienia.

 3. Właściwym do rozstrzygania ewentualnych spraw spornych będzie właściwy rzeczowo Sąd w Gdańsku.

 4. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 16.00 w dniu zameldowania a kończy o godzinie 10.00 w dniu wymeldowania.

 5. Jeżeli Najemca nie opuści pokoju do godziny 10:00 w dniu wymeldowania, Wynajmujący może naliczyć dodatkową opłatę w wysokości połowy stawki za dobę wynajmu. W przypadku zajmowania apartamentu przez Najemcę lub rzeczy będące jego własnością po godzinie 14:00, Wynajmujący naliczy opłatę za kolejną dobę hotelową w pełnej wysokości.

 6. Najemca winien utrzymywać pokój w należytym porządku i czystości. Na terenie obiektu obowiązuje segregacja odpadów. Proszę o wyrzucanie śmieci do odpowiednich pojemników ustawionych w salonach kuchennych i na zewnątrz budynku.

 7. W apartamentach i pokojach oraz całym obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 8:00. Najemca wraz z osobami mu towarzyszącymi jest zobowiązany do jej przestrzegania. Na terenie obiektu mogą przebywać wyłącznie osoby zameldowane.

 8. W apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia (z wyłączeniem kominka w salonie kominkowym). W przypadku stwierdzenia naruszenia tego zakazu Gość zostanie obciążony opłatą dodatkową w wysokości 1000 zł (możliwość palenia papierosów na tarasie od strony parkingu)

 9. Wszelkie zauważone usterki lub nieprawidłowe działanie jakichkolwiek elementów wyposażenia pokoju należy bezzwłocznie zgłosić Wynajmującemu.

 10. Liczba osób nocujących w pensjonacie nie może przekraczać liczby podanej podczas rezerwacji.

 11. Goście zobowiązani są do właściwego zabezpieczenia apartamentu, tj. do dokładnego zamykania wszystkich drzwi wejściowych i okien przed każdorazowym opuszczeniem pokoju oraz do przechowywania kluczy/kodów/pilotów bez możliwości dostępu do nich osób nieupoważnionych.

 12. Wynajmujący nie odpowiada za zniszczone lub zgubione wartościowe przedmioty pozostawione w apartamencie.

 13. Zwierzęta są akceptowane tylko po wcześniejszym zgłoszeniu i uzgodnieniu ( małe).

 14. Zabronione jest pozostawianie psów w pokoju bez opieki.

 

PŁATNOŚCI:
1. Wszystkie ceny noclegów podawane na stronie www.willavinci.pl.pl są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena podana w chwili złożenia przez Najemcę zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
2. Forma płatności:

1) zapłata za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl – zapłata po rezerwacji przed najmem apartamentu – 30% wartości rezewacji. Po złożeniu rezerwacji Najemca powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu Przelewy24. Realizacja najmu następuje po zaksięgowaniu wpłaty Najemcy w systemie płatności Przelewy24;
2) Pozostała wartość rezerwacji płatna gotówką lub przelewem w dniu przyjazdu.


2. Podmiotem świadczącym usługę płatności elektronicznych jest PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym., krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP24/2014. Nadzór nad wykonywaniem działalności w zakresie usług płatniczych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES oraz RODO W SERWISIE INTERNETOWYM 

https://www.willavinci.pl

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników (dalej Użytkownik) w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez stronę internetową www.willavinci.pl (dalej: Strona)

 2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest firma Pokoje Gościnne Willa Vinci Ewa Lipska , ul. Rysia 14, 84-104 Rozewie wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 839 237 08 41 (dalej: Administrator).

 3. Zapewniając Użytkownikowi poszanowanie jego prywatności Administrator działa  zgodnie z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.

 4. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Strony.

 5. Dane uzyskane przez Administratora podczas korzystania ze Strony przez Użytkownika (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania i in.) przetwarzane są w określonym celu i zakresie:
  a) prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną (np.udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego, przyjęcia rezerwacji przy użyciu systemu rezerwacji online)

 6. b) realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
  c) realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych w szczególnych przypadkach na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO np. windykacji, czy monitorowania wizyjnego ruchu na terenie Obiektu

 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy, instytucje oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora danych (np. obsługa prawna, IT, marketingowa, księgowa oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji zamówionej usługi.

 8. Dane zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

 9. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników Strony oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.

 10. Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd Użytkownikowi , który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich usunięcia oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie Użytkownik może również żądać usunięcia swoich danych osobowych ze Strony. W celu wykonania swoich praw wskazanych powyżej użytkownik Strony powinien skontaktować się z Administratorem korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu przekazanego do Strony, kontaktując się na adres  info@willavinci.pl

 11. Do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe legalnie, a odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 12. Strona posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka), które są zapisywane na komputerze Użytkownika i dostarczają danych statystycznych o aktywności Użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu ze Strony.

 13. Na Stronie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Strony i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Stronę. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zaleca się uważnie zapoznać.

 14. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności Strony, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Strony.